Okmányiroda - Útlevél-ügyintézés

2009. június 28-ától ujjnyomatot is tartalmazó útlevél kerül kiállításra Magyarországon.

Az ujjnyomat adásának kötelezettségéből eredően az útlevél iránti kérelem benyújtásakor személyesen  kell megjelenni, kivéve:

 • ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét még nem töltötte be,
 • ujjnyomat adására állandó vagy átmeneti jelleggel fizikailag képtelen,
 • a kérelem benyújtásakor egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni,
 • kérelem külföldön történő benyújtása esetén.

Az ujjnyomatot nem tartalmazó útlevél érvényességi ideje – kivéve a 18. életévet be nem töltött személy számára kiadott útlevelet – 1 év.

Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – nem teszi lehetővé.

A kérelmező arcképmása, aláírása valamint ujjnyomata a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

A Központi Hivatal az útlevelet 30 napon belül készíti el és postázza a kérelmező által megjelölt  címre vagy okmányirodába.

Soron kívüli eljárásban kétszeres eljárási illeték megfizetése mellett az útlevél a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül kerül kiállításra és postázásra a kérelmező által megjelölt okmányirodába ami plusz időt jelent, ezért az elkészült okmányt a Központi Okmányirodában (Budapest XIII.ker.Visegrádi u. 110-112.) célszerű átvenni.

Magánútlevél iránti kérelem benyújtása nagykorú kérelmező esetén:

A kérelem benyújtásakor az alábbi iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány – ha azzal a kérelmező rendelkezik,
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat- ha érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal a kérelmező nem rendelkezik, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival,
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat  - külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) a kérelmező nem rendelkezik, kivéve ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza,
 • előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél,
 • ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, az erről szóló nyilatkozatot,
 • az eljárási illeték befizetését igazoló feladóvevény

Magánútlevél iránti kérelem benyújtása kiskorú és gondnokság alatt álló kéremező esetén

A kérelem benyújtásakor az alább iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) lakcímigazolvány – ha azzal a kérelmező rendelkezik,
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat,
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat – külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) A kérelmező nem rendelkezik,
 • a szülők (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímkártyája,
 • a szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata,
 • a szülői felügyelet megszűnését illetve szüneteltetését igazoló okirat- ha valamelyik szülő szülői felügyeleti joga szünetel vagy azt a bíróság megszüntette,
 • a gondnok, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,
 • igazolványkép a kérelmezőről – ha a kérelmező 12.életévét nem töltötte be és a kérelem benyújtásakor nem személyesen jelenik meg,
 • előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél,
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről,
 • az eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény

Az illetékek összege:

Életkor

Érvényességi Idő

Illeték

6 év alatt

3 év

2.500.- Ft

6-18 év között

5 év

2.500.- Ft

18-70 év között

1 év
5 év
10 év

2.500.- Ft
7.500. - Ft
14.000. - Ft

70 év felett

1 év
10 év

2.500.- Ft
2.500. - Ft

Soron kívüli eljárásban az okmány kiállításának eljárási illetéke magánútlevél esetében a magánútlevél illetékének kétszerese:

 • 1 évig érvényes okmány esetében – 5000.- Ft,
 • 5 évig érvényes okmány esetében – 15000.- Ft,
 • 10 évig érvényes okmány esetében – 28000.-Ft,
 • 18 év alattiak és 70 év felettiek esetében – 5000.-Ft

Kövess minket a Facebookon is!

Krízishelyzet?


Ha Ön, vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségét a 116-123 hívószámon, ami a nap huszonnégy órájában egész Magyarországról elérhető, és mobilról is ingyenesen hívható (www.sos505.hu).

Lakáscsere

Kőbányán hivatalosan, az önkormányzat engedélyével elcserélhető polgári, négyszobás lakás

 

BKK hírek

Véradás

Hirdetés

Kormányablak Budapesten

III. kerület
1035 Budapest, Váradi utca 15.
H-P: 08:00 - 20:00
VIII. kerület
1081 Budapest, Fiumei út 19/a
H-P: 08:00 - 20:00
XIII. kerület (1)
1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.
H-P: 08:00 - 20:00
XIII. kerület (2)
1133 Budapest
Visegrádi utca 110-112.
H-P: 08:00 - 20:00

Budapesti, kerületi kormányablakok és az ott intézhető leggyakoribb ügyek

Könyvajánló

Benke fordítóiroda

Hirdetés

Nem kívánt terhesség?

BestByte

Ti küldtétek

77_museum_of_fine_arts_budapest_hungary_500.jpg

Terézvárosi Híradó 2014.06.16. hatoscsatorna

Terézvárosi Híradó 2014.06.16. hatoscsatorna