Okmányiroda - Útlevél-ügyintézés

2009. június 28-ától ujjnyomatot is tartalmazó útlevél kerül kiállításra Magyarországon.

Az ujjnyomat adásának kötelezettségéből eredően az útlevél iránti kérelem benyújtásakor személyesen  kell megjelenni, kivéve:

 • ha a kérelmező a kérelem benyújtásakor 12. életévét még nem töltötte be,
 • ujjnyomat adására állandó vagy átmeneti jelleggel fizikailag képtelen,
 • a kérelem benyújtásakor egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni,
 • kérelem külföldön történő benyújtása esetén.

Az ujjnyomatot nem tartalmazó útlevél érvényességi ideje – kivéve a 18. életévet be nem töltött személy számára kiadott útlevelet – 1 év.

Meghatalmazott útján is előterjeszthető a kérelem, ha a személyes megjelenést a kérelmező egészségi állapota – a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint – nem teszi lehetővé.

A kérelmező arcképmása, aláírása valamint ujjnyomata a kérelem benyújtásakor kerül felvételezésre.

A Központi Hivatal az útlevelet 30 napon belül készíti el és postázza a kérelmező által megjelölt  címre vagy okmányirodába.

Soron kívüli eljárásban kétszeres eljárási illeték megfizetése mellett az útlevél a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül kerül kiállításra és postázásra a kérelmező által megjelölt okmányirodába ami plusz időt jelent, ezért az elkészült okmányt a Központi Okmányirodában (Budapest XIII.ker.Visegrádi u. 110-112.) célszerű átvenni.

Magánútlevél iránti kérelem benyújtása nagykorú kérelmező esetén:

A kérelem benyújtásakor az alábbi iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély)
 • személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány – ha azzal a kérelmező rendelkezik,
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat- ha érvényes személyazonosításra alkalmas okmánnyal a kérelmező nem rendelkezik, vagy ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai nem egyeznek a bemutatott okmány vagy okirat adataival,
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat  - külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) a kérelmező nem rendelkezik, kivéve ha adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő magyar állampolgárként tartalmazza,
 • előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél,
 • ha az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, az erről szóló nyilatkozatot,
 • az eljárási illeték befizetését igazoló feladóvevény

Magánútlevél iránti kérelem benyújtása kiskorú és gondnokság alatt álló kéremező esetén

A kérelem benyújtásakor az alább iratok bemutatása, illetve csatolása szükséges:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas okmány (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) lakcímigazolvány – ha azzal a kérelmező rendelkezik,
 • születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat,
 • magyar állampolgárságot igazoló okirat – külföldön élő kérelmező esetében, ha érvényes állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél) A kérelmező nem rendelkezik,
 • a szülők (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya (állandó személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímkártyája,
 • a szülőknek (törvényes képviselőknek) a közjegyző, a gyámhatóság, a konzuli tisztviselő, az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyző előtt tett, az úti okmány kiadásához hozzájáruló nyilatkozata,
 • a szülői felügyelet megszűnését illetve szüneteltetését igazoló okirat- ha valamelyik szülő szülői felügyeleti joga szünetel vagy azt a bíróság megszüntette,
 • a gondnok, illetve gyámkirendelő határozat vagy az intézeti gyám igazolása az intézeti gyámság fennállásáról,
 • igazolványkép a kérelmezőről – ha a kérelmező 12.életévét nem töltötte be és a kérelem benyújtásakor nem személyesen jelenik meg,
 • előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél,
 • nyilatkozat az előző, le nem járt érvényességi idejű útlevél elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről,
 • az eljárási illeték megfizetését igazoló feladóvevény

Az illetékek összege:

Életkor

Érvényességi Idő

Illeték

6 év alatt

3 év

2.500.- Ft

6-18 év között

5 év

2.500.- Ft

18-70 év között

1 év
5 év
10 év

2.500.- Ft
7.500. - Ft
14.000. - Ft

70 év felett

1 év
10 év

2.500.- Ft
2.500. - Ft

Soron kívüli eljárásban az okmány kiállításának eljárási illetéke magánútlevél esetében a magánútlevél illetékének kétszerese:

 • 1 évig érvényes okmány esetében – 5000.- Ft,
 • 5 évig érvényes okmány esetében – 15000.- Ft,
 • 10 évig érvényes okmány esetében – 28000.-Ft,
 • 18 év alattiak és 70 év felettiek esetében – 5000.-Ft

Kövess minket a Facebookon is!


Ha Ön, vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségét a 116-123 hívószámon, ami a nap huszonnégy órájában egész Magyarországról elérhető, és mobilról is ingyenesen hívható (www.sos505.h ).

 
Hirdetés

Hirdetés

Kormányablak Budapesten

III. kerület
1035 Budapest, Váradi utca 15.
H-P: 08:00 - 20:00
VIII. kerület
1081 Budapest, Fiumei út 19/a
H-P: 08:00 - 20:00
XIII. kerület (1)
1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.
H-P: 08:00 - 20:00
XIII. kerület (2)
1133 Budapest
Visegrádi utca 110-112.
H-P: 08:00 - 20:00

Budapesti, kerületi kormányablakok és az ott intézhető leggyakoribb ügyek

Terézvárosi Híradó 2014.06.16. hatoscsatorna

Terézvárosi Híradó 2014.06.16. hatoscsatorna